بیانیه توافق سطح خدمت

- تارنمای پایگاه اطلاع رسانی استانداری سیستان و بلوچستان امکان دسترسی به خدمات ذیل در بخش خدمات الکترونیک رافراهم نموده است.

برای شهروندان:

شناسنامه خدمات الکترونیک و فرآیندها 

ملاقات با استاندار 

ثبت درخواست امریه

اطلاعات تماس و انواع خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان

برای کارکنان:

ثبت درخواست مهمانسرا

دریافت فیش حقوقی

ثبت پیشنهادات در نظام پیشنهادات

 - در بخش تماس با ما اطلاعات تماس کلیه معاونین و مدیران ستادی ذکر شده است .