بیانیه راهبرد مشارکت عمومی

 

 طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به  شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند

استانداری سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان  ، وظیفه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان و نظارت بر مجموعه عملکرد را برعهده دارد.

  محور برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در جهت تأمین امنیت عمومی به عنوان اصلی ترین وظیفه مسئولین استان  به شمار می رود. به همین جهت استاندار ریاست شورای تامین استان و فرمانداران ریاست شورای تأمین شهرستانها را برعهده دارند.

 اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تلاش در جهت افزایش شاخصهای کمی و کیفی در این حوزه ها وظیفه استانداری است ، که توسط معاونتهای  سیاسی و اجتماعی-  امنیتی و انتظامی- هماهنگی امور اقتصادی   توسعه مدیریت و منابع  هماهنگی امور عمرانی و در قالب کارگروه های تخصصی مورد پیگیری قرار می گیرد .

این استانداری کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه­ها، آیین نامه­ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می­نماید.

 استانداری در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه­های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می­باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می­نماید.

 در کانال اجتماعی سروش روابط عمومی استان این قابلیت را استفاده می نماید به آدرس :https://sapp.ir/ravabet-sb

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی: https://ostandar.sbportal.ir

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات: https://sb-ostan/fa/eservice

   پرتال استان ، فرمانداری ها ووب سایت استانداری مجهز به فروم رای گیری و جمع آوری الکترونیکی نظرات و پیشنهادات برای بهبود ارائه خدمت به مردم می باشد که در میز خدمت الکترونیکی برای هر خدمت قابل دسترسی می باشد  و همچنین از طریق سرویس های اجتماعی جانمایی در پرتال استان تحلیل می گردد.

   بدین ترتیب شهروندان در سیاستها، فرآیندها و تصمیمات استانداری سیستان و بلوچستان  به صورت الکترونیکی مشارکت دارندو خواسته ها و مطالبات خود را دریافت می نمایند.