سوالات متداول

باز کردن همه  |  بستن همه
 عمومی
 مراحل ارایه درخواست برای گذراندن خدمت مقدس سربازی بصورت امریه در دستگاه های اجرایی استان چیست؟

1- در سایت استانداری بمنظور ارایه درخواست امریه ثبت نام کنند.

2-درخواست کتبی خود را به واحد مورد درخواست در دستگاه اجرایی مربوطه ارایه دهند.

3- شرکت در مصاحبه تخصصی واحد مربوطه

4- درخواست های کتبی و امتیاز هر فرد در کمیته ساماندهی مشمولین وظیفه دستگاه اجرایی مربوطه که در دو ماه یکبار برگزار می گردد بررسی می گردد.

5- دستگاه اجرایی مربوطه با پذیرفته شدگان برای تشکیل پرونده تماس حاصل می نماید.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده:

-فرم های معرفی از دستگاه مربوطه 

-ثبت نام در سایت استانداری و پرینت کد رهگیری 

-برگه اعزام 3 سری کپی

-کپی شناسنامه (تمام صفحات)2 سری

کپی کارت ملی 2 سری

-در صورت تاهل کپی سند ازدواج (4 صفحه اول)

-شناسنامه و کارت ملی همسر و فرزند 1 سری

-2 قطعه عکس 4*3 

-کپی مدرک تحصیلی 2 سری 

-یک عدد پوشه : رنگ پوشه با توجه به اعزام

(02/01/=نارنجی)(04/01/=سفید)(06/01/=سبز)(08/01/=قرمز)(10/01/=آبی)(12/01/=زرد)

 نحوه ثبت شکایات چگونه است؟
تماس با سامانه 111
 شرایط تأسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت چگونه است؟
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌ است. کلیه دستگاه‌ های اجرایی دولتی ایران موظفند طبق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر بدست بخش خصوصی اداره می شود و نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ی خدماتی اعم از پست، پست بانک، مخابرات، آب، برق، گاز، خدمات ارتباطات و ثبت احوال و بیمه و … ایفا می کنند.دستگاه اصلی صادرکننده مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی) می باشد.

صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در حال حاضر با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir و مطالعه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و ارائه درخواست به کارگروه های استانی امکانپذیر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایید. از تاریخ 97/7/24 کلیه امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان دبیر کارگروه استانی واگذار گردید. متقاضیان محترم می توانند برای تمدید، لغو ، جابجایی و یا انتقال دفاتر پیشخوان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در آدرس ذیل  مراجعه نمایند.

آدرس: زاهدان- بلوار جانبازان-بین جانبازان 7 و کوچه صدا و سیما

تلفن:33414136-054

فاکس:33435030-054

 چطور میتوان استاندار را ملاقات نمود؟

تماس با سامانه 111 و درخواست تلفنی