اخبار

عنوان فعالیت : " استخدام "

-      هدف از شرح فرآیند :

ارائه روش نظام مند به منظور انجام مراحل استخدام براساس ضوابط ومقررات و فعالیتها و اقدامات مرتبط با آن برای کلیه دستگاه های اجرایی استان (ملاک عمل بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

-      شرح روش و دستور العمل:

1- تبیین ضرورت نیازهای استخدامی  از سوی ستاد مرکزی دستگاه اجرایی

2- تامین اعتبار لازم برای استخدام پیشنهادی در بودجه سنواتی 

3- بررسی وضعیت اعتبارات دستگاه اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4- اعلام وضعیت موجود نیروی انسانی و ساختار سازمانی توسط ستاد مرکزی وزارتخانه

5- بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی وپست های سازمانی بلاتصدی و میزان خروجی دستگاه اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

6-  اعلام نتیجه بررسی های انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ستاد دستگاه اجرایی

7- اقدامات اصلاحی با عنایت به نتایج بررسیهای فوق الذکر توسط دستگاه اجرایی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

8- بررسی مجدد درخواست ها و مدارک ارسالی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

9- تعیین تکلیف سهمیه 25% قانونی ایثارگران از بین افراد معرفی شده توسط ستاد مرکزی وزارتخانه

10- ارسال آگهی استخدام پیشنهادی براساس فرمت پیوست برای تائید و اخذ مجوز نشر توسط دستگاه اجرایی به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

11-تعیین خوشه های شغلی براساس مشاغل موجود در نظام اداری و حیطه های امتحان تخصصی هر یک از خوشه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

12- صدور مجوز انتشار آگهی پس از بررسی وتطبیق پیش نویس آگهی استخدام پیشنهادی و برگ تعیین مشخصات شغل با  ضوابط جاری

13- ارسال آگهی استخدام تایید شده حداقل 45 روز قبل از زمان برگزاری امتحان مشترک به موسسه مجری جهت انتشار عمومی

14- ثبت نام داوطلبان آزمون

15- برگزاری آزمون استخدامی توسط موسسه مجری با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

16- ارسال نتایج اولیه توسط موسسه مجری و دستگاه اجرایی برای دریافت تائیدیه به سازمان مدیریت و  برنامه ریزی

17- بررسی و تطبیق نتایج سه برابر ظرفیت با قوانین ومقررات جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صدور تائیدیه نتایج اولیه آزمون

18- برگزاری مصاحبه استخدامی از پذیرفته شدگان توسط دستگاه اجرایی یا موسسات مجری

19- تایید فهرست پذیرفته شدگان اصلی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

20- معرفی افراد اصلی به گزینش توسط دستگاه اجرایی حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تائید فهرست

21- اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان نهایی توسط دستگاه اجرایی پس از وصول نظریه گزینش

22- ارسال مدارک و مستندات جهت دریافت شماره مستخدم از سوی دستگاه اجرایی به سازمان مدیریت و  برنامه ریزی

23- صدور حکم کارگزینی توسط دستگاه اجرایی بعد از اخذ شماره مستخدم 

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۰۷:۳۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید