رسانه جدید

دوره آموزشی انتخابات و فضای مجازی

دوره آموزشی انتخابات و فضای مجازی با حضور کلیه فرمانداران ، بخشداران واعضای هیات های اجرایی استان با موضوع مدیریت فضای مجازی ، افکار عمومی و اهمیت و جایگاه فضای مجازی در مرحله پیش از انتخابات حین انتخابات و بعد از انتخابات در روز پنجشنبه 5 دی ماه 1398 در محل استانداری توسط مهندس مرادیان مدیر کل و دبیر شورای پدافند غیر عامل استان برگزار گردید .
بیوتروریسم 2

دوره آموزشی کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسم

دوره آموزشی کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسم در روز سه شنبه مورخ 3 دی ماه 1398 در محل استانداری به ریاست معاون محترم امنیتی و انتظامی و جانشین شورای پدافند غیر عامل استان با حضور مدیر کل و دبیر شورای پدافند غیر عامل استان و اعضای مرتبط تشکیل گردید

جلسه با مدیر هسته گزینش استانداری در مورخ 26 آذر ماه 1398 در محل اداره کل پدافند غیر عامل استان

رسانه جدید

اخبار

رسانه جدید

همایش ملی مصون سازی زیر ساخت ها و صیانت از مردم با حضور ریاست سازمان پدافند غیر عامل کشور ، معاون عمرانی وزارت کشور و مدیران کل پدافند غیر عامل استان ها و شورا ها و شهرداران کشور در مورخ 13 مهر ماه 1398 در محل سالن 600 نفره وزارت کشور تشکیل گردید. در این همایش از سند صیانت از زیر ساخت های حوزه ی شهری رونمایی شد .

این همایش براساس تعیین جهت‌گیری‌های کلان پدافندغیرعامل در مصون‌سازی زیرساخت‌ها تشکیل گردید.

در حاشیه این همایش، از یک نمونه از خودروهای آتش‌نشانی مجهز به تجهیرات CBRN وچند جلد کتاب جدید در حوزه پدافند غیرعامل رونمایی می شود.