معرفی کارشناسان


 ردیف

نام کارشناس

سمت کارشناس

شماره تماس(054)

1

خانم مالکی

رئیس گروه ارتباطات و امنیت

31127694

2

آقای عبداللهی

رئیس گروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

31127698

3

آقای خدری

کارشناس فناوری اطلاعات

31127668تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۱۷