شرح وظایف

مدیریت و نظارت بر اجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی استان

هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیتهای مربوط به فناوری اطلاعات در سطح استانداری و واحدهای تابعه براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح

هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی استان جهت ارتقای امنیت داده و اطلاعات

همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

ارایه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات

پیگیری برگزاری همایش ها و سمینارها در زمینه ارتقا و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط در استانداری و واحدهای تابعه

 

 

اخبار برگزیده