مقررات و بخشنامه ها

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ]
پروژه عمرانی 1
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۵ خرداد ۱۴۰۱ ]
 
مزایده عمومی خودرو
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
 
در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1399
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اصلاح مفاد بندهای (5) و (8) تصویب¬نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 30/01/1399 هیأت محترم وزیران در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۸