نمایش جزییات بخشنامه

صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی

۸ خرداد ۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۹


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.