نمایش جزییات بخشنامه

صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی داخلی و بین المللی

۸ خرداد ۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۷


دریافت فایل

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.