نمایش جزییات بخشنامه

صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها

۸ خرداد ۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استانداری استان سیستان و بلوچستان

۳


دریافت فایل

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.