معرفی دستگاه

استانداری سیستان و بلوچستان براساس شاخص های درجه بندی استانداری ها ، درجه یک می باشد. این استانداری دارای 19 فرمانداری (زاهدان، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، ایرانشهر، چابهار، نیکشهر، خاش، سراوان، سرباز، فنوج، سیب سوران، دلگان، هامون، مهرستان، قصرقند، کنارک) و 48 بخشداری است که از این تعداد 3 فرمانداری چابهار، زابل و ایرانشهر عنوان فرمانداری ویژه دارند.

بیانیه ماموریت دستگاه

1.       اعمال سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی ، مؤسسات و ... که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند.

2.       تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی

3.    تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور وتأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاءسطح مشارکت عمومی در استان

4.       تمشیت امور نیروی انتظامی در استان براساس تکالیف مورد اشاره در قانون

5.       پیشگیری از بروز ناهنجاریهای امنیتی و تعیین اولویتهای سیاست های امنیتی و انتظامی استان

6.       شناسایی و مدیریت استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های استان و نظارت بر چارچوب برنامه توسعه استان و کشور

7.       مدیریت ، برنامه ریزی و هدایت و بودجه بندی طرحهای عمرانی ، سرمایه ای استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای

8.    هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی اجرایی شهرداری ها  دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط در استان

9.       تشویق سرمایه گذاران و واگذاری تسهیلات مناسب برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری در استان

10.  نظارت بر روند وضع عوارضات محلی با توجه به توان و بنیه اقتصادی ساکنین استان که از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا پینشهاد می گردد

11.  ریاست جلسات شوراهای برنامه ریزی توسعه استان و کارگروههای آن و سایر کمیسیون ها و کمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است

12.   برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز در استان