اعلام نتایج انتخابات

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت آحاد مردم و مسئولین
مدارک لازم برای درخواست خدمت تایید شورای نگهبان
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت ندارد
ساعات کاری ارائه خدمت بعد از شمارش آرا
محل مراجعه برای دریافت جواب ندارد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت یک تا دو روز پس از شمارش آرا
هزینه ارایه خدمت فاقد هزینه
مراحل انجام کار تجمیع آرا در سطح حوزه های فرعی و صدور صورتجلسه
تجمیع آرا در سطح حوزه های اصلی و صدور صورتجلسه
انتشارآگهی نتیجه انتخابات
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفتر انتخابات وزارت کشور
ساعات کاری ساعات اداری
تلفن تماس ۸۴۸۶۵۹۳۱
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری ندارد
 
 
معرفی خدمت
نام خدمت برگزاری انتخابات
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت اعلام نتایج انتخابات
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۳
نوع خدمت G۲C - G۲G
توضیحات خدمت - هدف از این خدمت الکترونیکی نمودن فرایند ها به منظور اعلان نتایج انتخابات در حداقل زمان ممکن می باشد
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت از طریق رسانه ها و همچنین از طریق پرتال وزارت کشور
فایل شناسنامه خدمت برای مشاهده کلیک کنید