اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت سن واجدین شرایط که می توانند در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شورای نگهبان شرکتکنند توسط نوع انتخابات معین می شود
مدارک لازم برای درخواست خدمت شناسنامه و کارت ملی
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت شعب اخذ رای
ساعات کاری ارائه خدمت روز اخذ رای
محل مراجعه برای دریافت جواب شعب اخذ رای
متوسط مدت زمان ارایه خدمت روز اخذ رای
هزینه ارایه خدمت فاقد هزینه
مراحل انجام کار ۱-ارائه کارت ملی و شناسنامه
۲-احراز هویت رای دهنده از بانک اطلاعاتی ثبت احوال
۳-استعلام از رای تکراری از بانک اطلاعاتی وزارت کشور
۴-صدور برگه رای در صورت تایید مراحل قبل
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفتر انتخابات وزارت کشور
ساعات کاری زمان برگزاری انتخابات
تلفن تماس ۸۴۸۶۵۹۳۱
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری ستاد وزارت کشور
 
 
معرفی خدمت
نام خدمت برگزاری انتخابات
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۲
نوع خدمت G۲C - G۲G
توضیحات خدمت هدف از این خدمت استعلام شماره ملی رای دهندگان به منظور جلوگیری از ثبت رای تکراری،فوتی و ... و همچنین صدور کارت اخذ رای الکترونیکی جهت انجام فرایند اخذ می باشد
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت به دلیل الزامات امنیتی حضور فرم در شعب اخذ رای به هنگام انجام فرایند الزامی است و فرایند به صورت الکترونیکی با فراخوانی از طریق دستگاه احراز هویت در شعب امکان ÷ذیر می باشد
فایل شناسنامه خدمت برای مشاهده کلیک کنید