ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزد های تایید شده

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت
- منطبق بر قانون و ائین نامه مرتبط با برگزاری نوع انتخابات مورد ذیل مورد نیاز نظر می باشد.
- مدارک هویتی
- مدارک تحصیلی
- سابقه ایثارگری
- سابقه نمایندگی
- مدارک نظام وظیفه
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت حسب نوع انتخابات ، ستاد وزارت کشور یا فرمانداری ها یا بخشداری ها
ساعات کاری ارائه خدمت حسب نوع انتخابات بر مبنای زمان بندی مصوب.
محل مراجعه برای دریافت جواب بدون نیاز به مراجعه .
متوسط مدت زمان ارایه خدمت نیم ساعت
هزینه ارایه خدمت فاقد هزینه
مراحل انجام کار حسب نوع انتخابات مراجعه به ستاد وزارت کشور یا فرمانداری ها یا بخشداری ها
ثبت و ویرایش اطاعات توسط متصدی ثبت نام و مطابقت آنها با اصل مدارک
چاپ پرسشنامه و ارائه به داوطلب جهت امضا
امضای داوطلب روی پرینت
تائید نهایی ثبت نام
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفتر انتخابات وزارت کشور
ساعات کاری بازه زمانی در نظر گرفته شده در تقویم اجرایی انتخابات
تلفن تماس ۸۴۸۶۵۹۳۱
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری حسب نوع انتخابات در ستاد وزارت کشور و یا فرمانداری ها انجام می شود
 
معرفی خدمت
نام خدمت برگزاری انتخابات
شناسه خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزد های تایید شده
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۶۱۰۷۷۱۰۱
نوع خدمت G۲C - G۲G
توضیحات خدمت - داوطلبین انتخابات با مراجعه به وزارت کشور، فرمانداری هار حسب نوع انتخابات مراجعه و پس از ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به انجام فرایند ثبت نام داوطلبین اقدام می نمایند
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت دلیل الزامات امنیتی حضور فرد حسب نوع انتخابات در ستاد وزارت کشور یا فرماندار ها یا بخشداری ها به هنگام انجام فرایند الزامی است
و فرایند به صورت الکترونیکی با فراخوانی از طریق سامانه جامع انتخابات که در بستر اینترانت وزارت کشور وجود دارد فراخوانی می شود
فایل شناسنامه برای مشاهده کلیک کنید