صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان

 

معرفی خدمت

نام خدمت

خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی

شناسه خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰

عنوان زیرخدمت

صدوروتجدید کارت شناسایی پناهندگان

شناسه زیر خدمت

۱۲۰۱۱۰۷۶۱۰۶

نوع خدمت

مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان

توضیحات خدمت

 

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

دستی

آدرس اینترنتی خدمت

..................

فایل شناسنامه خدمت

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

کلیه مردان خارجی مزدوج با زنان ایرانی

مدارک لازم برای درخواست خدمت

  • مدرک اقامتی ( کارت آمایش) و گواهی های هویتی

 

 

راهنمایارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها

ساعات کاری ارائه خدمت

اوقات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

حداقل یک سال تا پروسه به نتیجه بیانجامد

هزینه ارایه خدمت

ریال ۱۰۰,۰۰۰

مراحل انجام کار

•مراجعه زوجین به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان محل صدور مدرک اقامتی زوج و تشکیل پرونده ازدواج
•بررسی پرونده و در صورت تائید انجام استعلامات لازم
•در صورت تائید استعلامات صدور پروانه زناشویی
•معرفی به دفتر ثبت اسناد به منظور صدور سند رسمی ازدواج با ارائه پروانه زناشوئی

نمودار مراحل انجام کار

برای مشاهده کلیک کنید

فایل راهنمای کاربران

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

آقای باغداران

ساعات کاری

اوقات اداری

تلفن تماس

۸۸۷۸۵۶۹۶

پست الکترونیکی

prbafia۱@gmail.com

آدرس مراجعه حضوری

بالاتر از میدان ونک ,میردادماد غربی،جنب شیرخوارگاه آمنه