صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان

معرفی خدمت

نام خدمت

خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی

شناسه خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰

عنوان زیرخدمت

صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی ج.ا.ا

شناسه زیر خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۵

نوع خدمت

مدیریتی -حاکمیتی

توضیحات خدمت

 

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

دستی

آدرس اینترنتی خدمت

..................

فایل شناسنامه خدمت

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

NGOها ی دارای شرایط قانونی متقاضی خدمت به پناهندگان

مدارک لازم برای درخواست خدمت

-پیش نیاز: داشتن پروانه فعالیت از وزارت کشور
- نامه درخواست مجوز
- کپی اساس نامه
- لیست اعضای هیئت مدیره و موسس

 

 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

ساعات کاری ارائه خدمت

اوقات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

یک سال

هزینه ارایه خدمت

.........................

مراحل انجام کار

- ارسال نامه حاوی در خواست مجوز فعالیت در حوزه اتباع به همراه مدارک به اداره کل اتباع
-درخواست مجوز توسط کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی بین المللی بررسی و طی یک ماه اعلام نظر خوهد شد

نمودار مراحل انجام کار

برای مشاهده کلیک کنید

فایل راهنمای کاربران

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور-آقای باغداران

ساعات کاری

اوقات اداری

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۷۸۵۶۹۶

پست الکترونیکی

prbafia۱@gmail.com

آدرس مراجعه حضوری

بالاتر از میدان ونک ,میردادماد غربی،جنب شیرخوارگاه آمنه