صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی

معرفی خدمت

نام خدمت

خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی

شناسه خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰

عنوان زیرخدمت

صدور پروانه زناشویی اتباع خارجی

شناسه زیر خدمت

۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۰

نوع خدمت

مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان

توضیحات خدمت

 

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

دستی

آدرس اینترنتی خدمت

..................

فایل شناسنامه خدمت

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

کلیه مردان خارجی مزدوج با زنان ایرانی

مدارک لازم برای درخواست خدمت

  • گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن و به رسمیت شناختن ازدواج
  • گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر مجرد بودن وی
  • چنانچه مرد قبلاً ازدواج کرده باشد،طلاقنامه وی که به تصدیق سفارت دولت متبوع وی رسیده باشد.
  • طلاقنامه زن در صورتیکه قبلاً ازدواج کرده باشد.
  • گواهی تشرف به دین مبین اسلام از طرف مرد در صورتیکه زن ایرانی مسلمان باشد.
  • اجازه ولی دختر که امضاء وی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد.(در صورت فوت پدر گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر که امضاء وی به تصدیق یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد دریافت میگردد).
  • فتوکپی شناسنامه زوجه از کلیه صفحات ،فتوکپی گذرنامه زوج از کلیه صفحات
  • ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ هزار و پنجاه تومان به شماره حساب ۱۰۸ خزانه داری کل نزد بانک ملی ایران.

 

 

راهنمایارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها

ساعات کاری ارائه خدمت

اوقات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

حداقل یک سال تا پروسه به نتیجه بیانجامد

هزینه ارایه خدمت

ریال ۱۰۰,۰۰۰

مراحل انجام کار

•مراجعه زوجین به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان محل صدور مدرک اقامتی زوج و تشکیل پرونده ازدواج
•بررسی پرونده و در صورت تائید انجام استعلامات لازم
•در صورت تائید استعلامات صدور پروانه زناشویی
•معرفی به دفتر ثبت اسناد به منظور صدور سند رسمی ازدواج با ارائه پروانه زناشوئی

نمودار مراحل انجام کار

برای مشاهده کلیک کنید

فایل راهنمای کاربران

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

آقای باغداران

ساعات کاری

اوقات اداری

تلفن تماس

۸۸۷۸۵۶۹۶

پست الکترونیکی

prbafia۱@gmail.com

آدرس مراجعه حضوری

بالاتر از میدان ونک ,میردادماد غربی،جنب شیرخوارگاه آمنه