ثبت شکایات مردمی

 

معرفی خدمت

نام خدمت

ثبت شکایت

شناسه خدمت

۱۰۰۶۱۰۷۳۰۰۰

عنوان زیرخدمت

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

نوع خدمت

G2C

توضیحات خدمت

رسیدگی به شکایت و ارائه پاسخ به متقاضی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

Moi.ir

فایل شناسنامه

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

کسانی که از وزارت کشور و زیر مجموعه وزارت کشور شکایت دارند

مدارک لازم برای درخواست خدمت

درقسمت شناسنامه خدمات سایت موجود است.
چنانچه نیاز به مستندات قابل ارائه باشد با متقاضی تماس حاصل می گردد

 

 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

حضوری ، تلفنی و از طریق سامانه

ساعات کاری ارائه خدمت

اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

حضوری ، تلفنی و از طریق سامانه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

پاسخ به شاکی و یا ارباب رجوع بین 20 تا 30 روز

هزینه ارایه خدمت

رایگان

مراحل انجام کار

ثبت درخواست از طریق میز خدمت پورتال وزارت کشور صورت میگیرد وکد رهگیری برای شاکی ارسال می گردد.
مراحل انجام کار ازطریق پروفایل شخصی شاکی در میز خدمت قابل مشاهده می باشد.

نمودار مراحل انجام کار

برای مشاهده کلیک کنید

فایل راهنمای کاربران

برای مشاهده کلیک کنید

 

 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

خانم ترکاشوند

ساعات کاری

8 الی 16:15

تلفن تماس

84866016

پست الکترونیکی

Bazresi @ moi. ir

آدرس مراجعه حضوری

وزارت کشور