درخواست ارایه خدمت بطور الکترونیکی

شناسه خدمت:ندارد

توضیحات خدمت: 

این فرم جهت دریافت درخواست  شهروندان به وسیله فرم های الکترونیکی طراحی گردیده است.

در صورتیکه تمایل دارید خدمتی بصورت الکترونیکی از طریق تارنمای استانداری ارایه گردد لطفا فرم مربوطه را تکمیل نموده و از طریق کد رهگیری  الکترونیکی شدن خدمت مورد نظر را پیگیری نمایید.

وضعیت الکترونیکی خدمت:

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

 https://www.sb-ostan.ir/fa/eservice/ostandariservices/support

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

مسئول خدمت : 

استانداری سیستان و بلوچستان - اداره کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت

سرکار خانم مالکی

تلفن: 31127694 

 

 

درخواست خدمت

مشخصات فردی
درخواست