صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت NGO ها ی دارای شرایط قانونی متقاضی خدمت به پناهندگان
مدارک لازم برای درخواست خدمت - پیش نیاز: داشتن پروانه فعالیت از وزارت کشور
- نامه درخواست مجوز
- کپی اساس نامه
- لیست اعضای هیئت مدیره و موسس
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
ساعات کاری ارائه خدمت اوقات اداری
محل مراجعه برای دریافت جواب اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
متوسط مدت زمان ارایه خدمت یک سال
هزینه ارایه خدمت .........................
مراحل انجام کار - ارسال نامه حاوی در خواست مجوز فعالیت در حوزه اتباع به همراه مدارک به اداره کل اتباع
-درخواست مجوز توسط کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی بین المللی بررسی و طی یک ماه اعلام نظر خوهد شد
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
ساعات کاری اوقات اداری
تلفن تماس
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری
 
 
معرفی خدمت
نام خدمت خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
شناسه خدمت ۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰
عنوان زیرخدمت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی ج.ا.ا
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۵
نوع خدمت مدیریتی -حاکمیتی
توضیحات خدمت
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت دستی
آدرس اینترنتی خدمت ..................
فایل شناسنامه خدمت برای مشاهده کلیک کنید