تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

 
 
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت دارندگان کارت آمایش قبل
مدارک لازم برای درخواست خدمت کارت آمایش و هویت معتبر یا برگ تردد اصلاحات و تغییرات معتبر
 
 
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی
ساعات کاری ارائه خدمت با فرا رسیدن زمانی مشخص و مراجعه به دفاتر خدمات در ساعات کاری
محل مراجعه برای دریافت جواب دفاتر خدمات اتباع خارجی که تحت نظارت اداره اتباع استانداریها می باشند .
متوسط مدت زمان ارایه خدمت ۶ ماه
هزینه ارایه خدمت ۳۰۰۰۰۰ ریال
مراحل انجام کار •مراجعه تبعه مشمول تمدید کارت به دفاتر خدمات ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی
•احراز هویت وی و انطباق مدارک
•بررسی کارت آمایش قبلی وی و انجام مراحل اداری
•در صورت صحت بررسی و واریز وجوه مربوطه، صدور و تحویل کارت جدید به تبعه و اعضاء خانوار
نمودار مراحل انجام کار برای مشاهده کلیک کنید
فایل راهنمای کاربران برای مشاهده کلیک کنید
 
 
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دفاتر خدمات اتباع خارجی
ساعات کاری ۸ تا ۴ بعداز ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه
تلفن تماس
پست الکترونیکی
آدرس مراجعه حضوری
 
معرفی خدمت
نام خدمت خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
شناسه خدمت ۱۰۰۳۱۰۷۶۰۰۰
عنوان زیرخدمت تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع
شناسه زیر خدمت ۱۰۰۳۱۰۷۶۱۰۴
نوع خدمت مدیریتی -حاکمیتی -خدمت به شهروندان
توضیحات خدمت
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت دستی
آدرس اینترنتی خدمت ..................
فایل شناسنامه خدمت برای مشاهده کلیک کنید