ملاقات با استاندار

دیدار با استاندار محترم از چهار طریق امکان پذیر است:

1- تماس با سامانه 111 و درخواست تلفنی

2- مراجعه به سایت samad.ir و ثبت درخواست اینترنتی

3-  مراجعه به سایت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به آدرس http://bzr.sbportal.ir/fa/session و ثبت درخواست اینترنتی

 4-مراجعه حضوری به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و ارائه برگ درخواست 

جلسه مردمی با حضور استاندار محترم بطور معمول هر هفته در روزهای سه شنبه برگزار می گردد.