اجازه انتشار نمونه های پر شده فرم وجود ندارد.
فرم متقاضیان تمدید پروانه دفاتر پیشخوان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
فرم متقاضیان جابجایی دفاتر پیشخوان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
فرم متقاضیان انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری دفاتر پیشخوان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۶ تیر ۱۳۹۵ ]
فرم خلاصه پرونده به پیوست نمونه سربرگ ، تابلو و مهر استاندارد دفاتر پیشخوان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ]
فرم استخدام افراد بکارگیری شده در دفاتر پیشخوان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ]
فرم درخواست صدور پروانه دفتر پیشخوان برای متقاضیان جدید
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ مهر ۱۳۹۳ ]
فرم ثبت نام دفاتر پیشخوان دولت- ویژه افراد حقوقی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ مهر ۱۳۹۳ ]
آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۷ مهر ۱۳۹۳ ]
نظر به عدم احراز شرایط منتخبین دفتر پیشخوان خدمات دولت باستناد فراخوان بهمن ماه 1392،بدینوسیله افراد ذیل در شهرهای زاهدان و سرباز جایگزین افراد منتخب اولیه می گردند.
لازم به ذکر است زمان مراجعه نامبردگان جهت تشکیل پرونده از تاریخ 93/11/08 لغایت 93/11/16 در غیر اینصورت پس از تاریخ اعلام شده نفر بعدی جایگزین خواهد شد .
۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۹:۲۳
[ تعداد بازدید : ۳,۱۸۳ ]
۰۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۲
[ تعداد بازدید : ۲,۵۵۲ ]
صفحه ۱ از ۲ ۲