معاونت هماهنگی امور عمرانی

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک

1-صدور مجوز نقل و انتقال تاکسیاز شهری به شهر دیگر (حداکثر یک ماه زمان خواهد برد)
2- صدور مجوز مرکز معاینه فنی خودرو ( حداکثر سه ماه زمان خواهد برد)
3-رسیدگی به شکایات و مناقصات (حداکثر 15 روز زمان خواهد برد)
4-رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها ( حداکثر 45 روز زمان خواهد برد)
5- صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان(حداکثر یک ماه زمان خواهد برد)
6- پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99 از طریق دبیرخانه مستقر در دفتر فنی ( حداکثر سه ماه زمان خواهد برد)

اداره کل مدیریت بحران

1- ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه شامل:
-خسارت به محصولاتو دام های کشاورزان
-خسارت به منابع و تاسیسات کشاورزی
-خسارت به بخش اماکن مسکونی و تجاری
-خسارت به وسایط نقلیه
-خسارت به راه ها و تاسیسات زیربنایی
2- پرداخت خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه و بحران ها

دفتر امور شهری و شوراها

1- رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها
2-رسیدگی به تخلفات شهرداری ها

دفتر روستایی و وشوراها

راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و روستا و دهیاری ها