عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

عنوان خدمت کلان

(شناسه زیر خدمت)

عنوان زیر خدمت

(شناسه زیر خدمت)

جذب سرباز امریه

ثبت نام و جذب مشمولین وظیفه امریه در استانداری

الکترونیکی

دانلود راهنما

جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری سیستان و بلوچستان الکترونیکی گردیده است شناسنامه ندارد

درخواست امریه

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر فناوری اطلاعات 31127699

نظام پیشنهادات کارکنان

سیستم مهندسی بانک های اطلاعاتی پیشنهادات

الکترونیکی

دانلود راهنما

جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری سیستان و بلوچستان الکترونیکی گردیده است شناسنامه ندارد

نظام پیشنهادات کارکنان

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی -واحد سامد خانم رضایی 31127702

ثبت انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات  نحوه ارایه خدمت

غیر حضوری

تماس با سامانه 111و درخواست تلفنی

جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری سیستان و بلوچستان الکترونیکی گردیده است شناسنامه ندارد

ثبت انتقادات و پیشنهادات

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی -واحد سامد خانم رضایی 31127702

درخواست خدمت

فرم خدمت

الکترونیکی

دفتر فناوری اطلاعات فضای مجازی و شبکه دولت

جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری سیستان و بلوچستان الکترونیکی گردیده است شناسنامه ندارد

درخواست خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر فناوری اطلاعات 31127699

ارتباط مستقیم با استاندار

درخواست ملاقات با استاندار

غیر حضوری

تماس با سامانه 111و درخواست تلفنی

جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری سیستان و بلوچستان الکترونیکی گردیده است شناسنامه ندارد

ارتباط مستقیم با استاندار

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی -واحد سامد خانم رضایی 31127702

ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000)

آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا (18052172101)

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور روستایی و شوراها - 31127320

مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000)

آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص)(18042175100)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت


سوالات متداول


دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری 31127677

ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000)

آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (18052172102)

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران 05431127305

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (12012154115)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت


سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433416116

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (10032154109)

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433416116

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان

-10012162108

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5421127747

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000)

ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان

-15022161104

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5431127672

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها

-13042163104

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور روستایی و شوراها

5431127320

برگزاری انتخابات در استان (10062157000)

اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان

-10062157101

حضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

5431127733

مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000)

ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

( 18042175101(

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری 31127677

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه

-10012164103

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران

5431127303

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا

-10012168104

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها

-10012168105

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان

-10032168100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان

-10012154102

حضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433416116

برگزاری انتخابات در استان (10062157000)

اعلام نتایج انتخابات در استان

-10062157102

حضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

5431127733

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000)

برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان

-19042159102

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور زنان و خانواده

5431127321

پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000)

پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان

-10032170101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000)

پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان

-10012170100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان

-17042169100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان

-19092164104

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران

5431127303

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000)

پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان

-17042166100

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


_

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها

-10032162104

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها

-10032163101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور

-10012162100

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید بودجه شهرداری ها

-10032162105

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

تأیید حسابرسی دهیاری‌ها

-10012163107

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر

-10012162102

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر

-10012162106

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

تأیید حکم دهیاران

-10012163105

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر

-15022162101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها

-10012162103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها

-10012162107

حضوری


شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

تایید مراکز ثقل استان

-11052153103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل پدافند غیر عامل

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه

-12012154108

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان

-11022153100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل پدافند غیر عامل

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز

-12012154119

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000)

تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان

-10012158100

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000)

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان

-13012165103

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

5431127567

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی

-13012163106

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000)

تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان

-15032161103

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433229600

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان

-10012163100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی)

-10032154104

حضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی

-10032154107

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

برگزاری انتخابات در استان (10062157000)

ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان

-10062157100

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

5431127733

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000)

حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان

-17062159101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور زنان و خانواده

5431127321

خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000)

خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی)

-12032171000

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000)

راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان

-13042161102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433229600

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000)

راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان

-17042166101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


_

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000)

راهبری خدمات رفاهی زائرین استان

-17042166104

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


_

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000)

راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان

-13012165101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

5431127567

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

-14012163103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور روستایی و شوراها

5431127676

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین

-17042168103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


-_

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان

-10012169102

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

رسیدگی به تخلفات دهیاران

-10012167100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش

-10012167102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا

-10012167101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها

-10012167104

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان

-13052167103

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور شهری و شوراها

5431127312

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (10032156000)

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان

-10032156000

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

5431127733

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی

-12032154116

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

رسیدگی به شکایات مناقصات استانی

-10012169104

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000)

رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان

-10012158102

حضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان

-10012169101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان

-10012169103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127373

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000)

رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان

-19042159100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور زنان و خانواده

5431127321

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000)

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط

-13092165100

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

5431127567

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000)

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان

-13012165102

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

5431127567

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000)

ساماندهی زائرین اربعین استان

-17042166103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


_

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000)

ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان

-17042166102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


_

مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری

-10012163102

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر امور روستایی و شوراها

5431127676

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

-12012154106

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی

-12012154118

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان

-17042155102

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان

-12012154101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان

-10012164101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران

5431127303

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی

-12012154114

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی

-12012154117

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی

-10032154105

حضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

-12012154112

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی

-12012154111

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت


سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت

-12012154120

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

صدور مجوز برای پروانه های صنفی و سیاسی استان

-17042155100

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان

-12012155101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی

-12012154110

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ) 13042161000)

صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

) 13042161105(

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی

-10032154103

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان

-18082153104

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


اداره کل پدافند غیر عامل

5433232033

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000)

صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها

-13052160100

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433229600

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی

-12012154100

حضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول

توافق نامه

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

5433232033

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000)

صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان

-13052160101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433229600

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000)

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان

-13012165104

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

5431127567

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000)

نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان

-13042161101

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433229600

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان

-11022153101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


اداره کل پدافند غیر عامل

5433232033

راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000)

نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان

-15022161100

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

_

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433232033

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان

-10012164100

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران

5431127303

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000)

نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان

-10012158101

غیرحضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000)

نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان

-12012160102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

5433232033

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان

-17022168102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127673

بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی

-10012168101

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

_

سوالات متداول


دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

5431127673

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان

-17042155103

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

5431127661

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران

-10012164102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل مدیریت بحران

5431127303

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (10012173000)

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان

-10012173000

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


_

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل

-11022153102

غیرحضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیرخدمت

دریافت خدمت

سوالات متداول


اداره کل پدافند غیر عامل

5433232033

ملاقات با استاندار درخواست امریه دفاتر پیشخوان دولت
درخواست خدمت ثبت انتقادات و پیشنهادات درخواست مهمانسرا
دریافت فیش حقوقی

نظام پیشنهادات کارکنان استانداری

اطلاع رسانی از طریق پیامک

 
 
 
 
 

نظرسنجی خدمات الکترونیک

نام
نام خانوادگی
جنسیت

تاریخ تولد
تحصیلات
شغل
گروه
توضیحات