تماس با ما

 آدرس: زاهدان- میدان آزادی- استانداری سیستان و بلوچستان

 کد پستی: 9816718793

پست الکترونیک: sbgov@sbportal.ir

نمابر:05433228016


تماس با حوزه استاندار : 31127344 و 9- 31127608

دفتر مدیرکل حراست : 3- 31127502  

دفتر مدیر کل روابط عمومی : 31127615   

دفتر مدیر کل دفتر بازرسی : 31127673   

مدیرهسته گزینش :31127648

مدیرکل امور بانوان وخانواده : 31127324

دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر: 31127674

دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق وکالاو ارز:  31127707

 


تماس با معاونت عمرانی:  31127690 و 31127374 و 31127371

دفتر مدیرکل امور شهری  : 2- 31127311

دفتر امورروستایی وشوراها:  7- 31127316

دبیرشورای ترافیک : 31127320

دفتر مدیرکل دفتر فنی : 31127672

 


تماس با معاونت سیاسی و انتخابات : 3- 31127742

 دفتر مدیرکل سیاسی: 31127733  

دفترمدیرکل امور اجتماعی : 31127661


تماس با معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع : 31127700 و 31127735و 31127670

مرکز برنامه ریزی نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات: 31127677

گروه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت : 31127656

دفترمدیر کل اداری ومالی : 31127650

رئیس کارگزینی : 31127686

رئیس امورمالی:‌31127664

رئیس اداره خدمات : 31127382

 


شعار سال