چارت تشکیلاتی دستگاه

 • استانداری سیستان و بلوچستان

  • حوزه استاندار

  • اداره کل حراست

  • دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی

  • هسته گزینش

  • اداره کل مدیریت بحران

  • اداره کل پدافند غیرعامل

  • دفتر امور بانوان و خانواده

  • اداره کل روابط عمومی

  • هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

   • مرکز برنامه ریزی, نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات

   • اداره کل امور اداری و مالی

   • جذب و حمایت از سرمایه گذاری

   • دفتر آموزش و پژوهش

  • معاونت سیاسی و اجتماعی

   • دفتر سیاسی و انتخابات

   • دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

  • معاونت امنیتی و انتظامی

   • دفتر امنیتی

   • دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

  • معاونت برنامه ریزی و اشتغال

   • دفتر برنامه ریزی و بودجه

   • دفتر آمار، اطلاعات و GIS

   • دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی

  • معاونت هماهنگی امور عمرانی

   • دفتر امور شهری و شوراها

   • دفتر امور روستایی

   • دفتر فنی

شعار سال