معرفی دستگاه

استانداری سیستان و بلوچستان براساس شاخص های درجه بندی استانداری ها ، درجه یک می باشد. این استانداری دارای 26 فرمانداری (زاهدان، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، ایرانشهر، چابهار، نیکشهر، خاش، سراوان، سرباز، فنوج، سیب سوران، دلگان، هامون، مهرستان، قصرقند، کنارک، بمپور، لاشار، دشتیاری، تفتان، زرآباد، گلشن، راسک) و 67 بخشداری است که از این تعداد 3 فرمانداری چابهار، زابل و ایرانشهر عنوان فرمانداری ویژه دارند.

معرفی رییس دستگاه

نماینده عالی دولت در استان جناب آقای حسین مدرس خیابانی مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور را عهده دار می باشند. 

بیانیه ماموریت دستگاه

1. اعمال سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی ، مؤسسات و ... که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند.
2. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی
3. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور وتأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاءسطح مشارکت عمومی در استان
4. تمشیت امور نیروی انتظامی در استان براساس تکالیف مورد اشاره در قانون
5. پیشگیری از بروز ناهنجاریهای امنیتی و تعیین اولویتهای سیاست های امنیتی و انتظامی استان
6. شناسایی و مدیریت استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های استان و نظارت بر چارچوب برنامه توسعه استان و کشور
7. مدیریت ، برنامه ریزی و هدایت و بودجه بندی طرحهای عمرانی ، سرمایه ای استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای
8. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط در استان
9. تشویق سرمایه گذاران و واگذاری تسهیلات مناسب برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری در استان
10. نظارت بر روند وضع عوارضات محلی با توجه به توان و بنیه اقتصادی ساکنین استان که از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا پینشهاد می گردد
11. ریاست جلسات شوراهای برنامه ریزی توسعه استان و کارگروههای آن و سایر کمیسیون ها و کمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است
12. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز در استان