استانداری سیستان و بلوچستان براساس شاخص های درجه بندی استانداری ها ، درجه یک می باشد. این استانداری دارای 19 فرمانداری (زاهدان، میرجاوه، زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، ایرانشهر، چابهار، نیکشهر، خاش، سراوان، سرباز، فنوج، سیب سوران، دلگان، هامون، مهرستان، قصرقند، کنارک) و 48 بخشداری است که از این تعداد 3 فرمانداری چابهار، زابل و ایرانشهر عنوان فرمانداری ویژه دارند.

هم اکنون نماینده عالی دولت در استان جناب آقای علی اوسط هاشمی مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور را عهده دار می باشند. اسامی استانداران اسبق پس از پیروزی انقلاب تا کنون به قرار ذیل می باشد.

آقای غلامرضا دانش نارویی           دوران خدمت  10/12/1357 لغایت 31/5/1358

آقای حبیب جریری                      دوران خدمت  31/5/1358 لغایت 18/10/1358

آقای حمید بهرامی                     دوران خدمت 18/10/1358 لغایت 19/4/1359

آقای منوچر محمدی                   دوران خدمت 15/6/1359 لغایت 26/11/1360

آقای محمد تقی عاقبت رفعت      دوران خدمت 26/11/1360 لغایت 15/4/1362

آقای سید احمد نصری                دوران خدمت 15/4/1364 لغایت 16/8/1364

آقای محمود اشجع                    دوران خدمت 11/10/1364 لغایت 9/7/1368

آقای محمود حجتی                    دوران خدمت 9/7/1368  لغایت 21/6/1373

آقای وجیه ا... آقاتقی                 دوران خدمت 21/6/1373 لغایت 28/10/1373

آقای علی بخش جهانبخش         دوران خدمت 28/10/1373 لغایت 29/7 / 1376

آقای سید محمود حسینی          دوران خدمت 29/ 7 /1376 لغایت 16/ 4 /1381

آقای حسین امینی                    دوران خدمت 16/4 /1381  لغایت 20/6/1384

آقای  حبیب الله دهمرده              دوران خدمت 20/6/1384 لغایت 16/6/1387

آقای علی محمد آزاد                    دوران خدمت 16/6/1387 لغایت 24/5/1391

آقای حاتم ناروئی                      دوران خدمت 24/5/1391 لغایت 6/9/92