• استانداری سیستان و بلوچستان Translate

  • دفتر استاندار و روابط عمومی Translate

  • اداره کل حراست Translate

  • دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی Translate

  • هسته گزینش Translate

  • دفتر امور بانوان و خانواده Translate

  • معاونت هماهنگی امور اقتصادی Translate

   • دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری Translate

  • معاونت سیاسی و اجتماعی Translate

   • دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری Translate

   • دفتر امور اجتماعی و فرهنگی Translate

  • معاونت امنیتی و انتظامی Translate

   • دفتر امور امنیتی و انتظامی Translate

   • دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی Translate

  • معاونت هماهنگی امور عمرانی Translate

   • دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک Translate

   • دفتر امور شهری و شوراها Translate

   • دفتر امور روستایی و شوراها Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.