اخبار برگزیده

اطلاعیه
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۷:۲۶
[ تعداد بازدید:۲۸۰ ]
کار شمارش آرا در سیستان و بلوچستان آغاز شد
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۷:۰۷
[ تعداد بازدید:۳۵۰ ]
حضور در پای صندوق های رای را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنید
جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
[ تعداد بازدید:۵۵ ]
اطلاعیه شماره ۳۴ ستاد انتخابات کشور
جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۰
[ تعداد بازدید:۱۵۷ ]
اطلاعیه شماره (۳۳) ستاد انتخابات کشور
جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷
[ تعداد بازدید:۹۰ ]
اطلاعیه ۳۲ ستاد انتخابات کشور
جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵
[ تعداد بازدید:۴۱ ]
اطلاعیه شماره ۳۱ ستاد انتخابات کشور
جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳
[ تعداد بازدید:۴۴ ]