اخبار برگزیده

الگوهای جدید برای بخش کشاورزی در استان ارائه شود
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۴۵
[ تعداد بازدید:۱۷۴ ]
 
استاندار بر ارائه تحلیل های آماری تاکید کرد
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
[ تعداد بازدید:۱۹۴ ]
 
حلقه‌های مفقوده در مسائل فرهنگی شناسایی شود
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۶
[ تعداد بازدید:۲۰۸ ]
 
توسعه و عمران روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۶
[ تعداد بازدید:۱۹۲ ]
 
نگاه برخی از مسئولین به شوراها مطلوب نیست
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۰۵
[ تعداد بازدید:۲۲۹ ]
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰